ასანთის ერთი ღერის გადაადგილებით შეასწორეთ ტოლობა 34+89=400

ასანთის ერთი ღერის გადაადგილებით შეასწორეთ ტოლობა 34+89=400
ასანთის ერთი ღერის გადაადგილებით შეასწორეთ ტოლობა 34+89=400