შეასწორეთ ტოლობა 8+3-4=0

შეასწორეთ ტოლობა 8+3-4=0
ასანთის მხოლოდ ერთი ღერის გადაადგილებით თქვენ უნდ მიიღოთ სწორი ტოლობასწორი პასუხის სანახავად გადადით მეორე გვერდზე