ასანთის ერთი ღერის გადაადგილებით შეასწორეთ ტოლობა 15-3=8

ასანთის ერთი ღერის გადაადგილებით შეასწორეთ ტოლობა 15-3=8
ასანთის ერთი ღერის გადაადგილებით შეასწორეთ ტოლობა 15-3=8