შეასწორეთ ტოლობა 10 - 1 = 1

შეასწორეთ ტოლობა 10 - 1 = 1
სურათზე რომაული ციფრებით გამოსახულია არასწორი ტოლობა 10 - 1 =1
ასანთის მხოლოდ ერთი ღერის გადაადგილებით თქვენ უნდა მიიღოთ სწორი ტოლობა

სწორი პასუხის სანახავად გადადით მეორე გვერძე