შეასწორეთ ტოლობა 2-7=2

შეასწორეთ ტოლობა 2-7=2
ორი ასანთის ღერის გადაადგილებით შეასწორეთ ტოლობა 2-7=2
სწორი პასუხის სანახავად გადადით მეორე გვერძე