შეასწორეთ ტოლობა 1+2-3 = 199

შეასწორეთ ტოლობა 1+2-3 = 199
მოცემულ სურათზე მოცემულია არასწორი ტოლობა 1+2-3 = 199
ასანთის მხოლოდ ერთი ღერის გადაადგილებით თქვენ უნდა მიიღოთ სწორი ტოლობა

სწორი პასუხის სანახავად გადადით მეორე გვერძე

სწორი პასუხი: