შეასწორეთ ტოლობა 56 + 15 = 79

შეასწორეთ ტოლობა  56 + 15 = 79
სურათზე თქვენ ხედავთ ასანთის ღერებით დაწერილ ტოლობას 56 + 15 = 79.
ასანთის ორი ღერის გადაადგილებით თქვენ უნდა მიიღოთ სწორი ტოლობასწორი პასუხის ნახვა შეგიძლიათ ქვემოთ