რა სიგნალს იძლევა ადამიანის ორგანიზმი გარდაცვალებიდან 5 წლით ადრე?

რა სიგნალს იძლევა ადამიანის ორგანიზმი გარდაცვალებიდან 5 წლით ადრე?
კვლევების მიხედვით ადამიანების უმრავლესობისათვის ყნოსვის შეგრძნების დაკარგვა სიკვდილის მომასწავლებელია.

კვლევის ობიექტების 39% (ის ადამიანები, რომელთაც ყნოსვის შეგრძნება დაქვეითებული ჰქონდათ), 5 წლის მანძილზე გარდაიცვალნენ. გადარჩენილთა შორის მხოლოდ 10% აღმოჩნდა ისეთი ადამიანი, რომელსაც 5 წლის უკან ყნოსვის დაქვეითება აღენიშნა.

2005-2006 წლებში ექიმებმა კვლევები აწარმოეს 3005 ამერიკელ პაციენტზე. მათ ევალებოდათ 5 სხვადასხვა სურნელის გარჩევა ერთმანეთისგან (მიატნი, თევზი, ფორთოხალი, ვარდი და კანი). ამ ადამიანების 78% ხუთივე მათგანი სწორად ამოიცნო, 20% - შეძლო მხოლოდ 2, ან 3 სურნელის ერთმანეთისგან გარჩევა, ხოლო 3,5% - მხოლოდ ერთის, ან ორის სწორად ამოცნობა.

5 წლის გასვლის შემდეგ ექიმები დაუბრუნდნენ საკუთარ ექსპერიმენტს და აღმოჩნდა, რომ 3005 ადამიანიდან 430 ადამიანი გარდაცვლილი იყო. შესაბამისი დაკვირვებებისა და კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ ასაკზე, რასაზე, განათლების დონეზე, შემოსავალზე და ჯანმრთელობაზე მეტი გავლენა ამ ადამიანების სიკვდილზე სწორედ ყნოსვის დაქვეითებამ იქონია...