ნორვეგიის ''მითიური'' არქიტექტურა - გასაოცარია! (12 ფოტო)

1. სახლები ტორფიანი სახურავებით2. სახლები პირდაპირ უზარმაზარი კდლის ქვეშ3. განმარტოება ბუნებასთან4. მწვანე სახურავები ნაძვისხეებით5. ჩრდილოეთის ნათების ქვეშ6. ხიდი ჩანჩქრერ ''Låtefossen''_თან7. უძველესი ტაძარი8. ზღაპრული კოშკი ''Hunderfossen''9. ძალიან ორიგინალური ნაგებობა
10. სოფლის გზა ''Vindhellavegen''11. სამყაროს კიდეში12. პატარა ქოხი ჩანჩქრე ''Kvednafossen''_თანმსგავსი სიახლეები