იდეალური ინტიმური ცხოვრების 6 კომპონენტი

იდეალური ინტიმური ცხოვრების 6 კომპონენტი
ჯანსაღი სექსუალური ცხოვრება ყველა წყვილში თავის გამოსახვას პოულობს, რადგან ყველა ადამიანს სხვადასხვა სექსუალური მოთხოვნილებები გააჩნია.
მაგრამ როგორც დანიელი სექსოლოგები და ფსიქოლოგები თვლიან, ჯანსაღი სექსუალური ცხოვრება თავის თავში უდნა შეიცავდეს შემდეგ კომპონენტებს:

1. ორივე პარტნიორი თანაბრად უნდა იყოს კმაყოფილი ერთობლივი სექსუალური მოქმედებებით.
2. არცერთი აპრტნიორი არ უნდა გრძნობდეს, რომ მისი პარნიორი აიძულებს გააკეთოს ის რაც მას არ უნდა.
3. უნდა არსებობდეს სექსზე უარის თქმის შესაძლებლობა ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ სიტუაციაში.
4. უნდა არსებობდეს ურთიერთპატივისმცემელი მხარეები ინტიმური ურთიერთობის დაწყებამდე და მათი დასრულების შემდეგაც.
5. სექსუალური ურთიერთობა დარტყმას არ უნდა აყენებდეს რომელიმე პარტნიორის თვითშეფასება.
6. არცერთ პარნიორს არ უნდა რცხვენოდეს პარტნიორთან წინა სექსუალური გამოცდილების გაზიარება, არ უნდა რცხვენოდეთ ერთობლივი სექსუალური ცხოვრების განხილვა.

ბოლო პუნქტი, "წინა სექსუალური გამოცდილების პარტნიორისთვის გაზიარება" ჩვენთვის რათქმუნდა სადაო საკითხია, მაგრამ სკანდინავიელებისთვის, იქაური ტრადიციულად თავისუფალი ხალხით, ასეთი რამ ალბად მუშაობს. ჩვენთან კი უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ წინა სექსუალური გამოცდილების გაზიარება არ არის საჭირო.

თუმცა კვლავ: უამრავი სექსოლოგი და ფსიქოლოგი ამტკიცებს, რომ "სექსუალური წვრილმანების" არსებობა ხშირ შემთხვევაში გარკვეულ ინტიმურ დისკომფორტებს იწვევს და ზოგჯერ სექსუალური კომპლექსების განვითარებასაც კი უწყობს ხეს. ასეთი სექსუალური ცხვორებას კი მეეჭვება ვინმემ ჯანსაღი უწოდოს.