ეს სახლი გამოიმუშავებს გაცილებით მეტ ენერგიას, ვიდრე მოიხმარს თავად

ეს სახლი გამოიმუშავებს გაცილებით მეტ ენერგიას, ვიდრე მოიხმარს თავად
ნორვეგიელმა გარემოს დამცველებმა გამოიგონეს სახლი, რომელიც მზის ენერგიას გარდაქმნის ელექტროენერგიად. მოგეხსენებათ ენერგიის მიღების ეს მეთოდი ეკოლოგიურად სუფთაა და ნაკლებ ზიანს აყენებს ჩვენს გარემომცველ სამყაროს. სწორედ ამიტომ ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ძალიან მალე მათი გამოგონება დიდი პოპულარობით ისარგებლებს მსოფლიოს მასშტაბით.
ამ სახლის განსაკუთრებულობა მდგომარეობს მის სახურავში, რომელიც მთლიანად დაფარულია სპეციალური უჯრედებით, რომელიც შთანთქავს მზის ენერგიას და გარდაქმნის მას ელექტროენერგიად.