ამას ვერცერთი ნამდვილი მამაკაცი ვერ მოწყვიტავს თვალს

ამას ვერცერთი ნამდვილი მამაკაცი ვერ მოწყვიტავს თვალს
ამას ვერცერთი ნამდვილი მამაკაცი ვერ მოწყვიტავს თვალს

ამას ვერცერთი ნამდვილი მამაკაცი ვერ მოწყვიტავს თვალს