მას ვერცერთი მამაკაცი ვერ ეტყვის უარს

მას ვერცერთი მამაკაცი ვერ ეტყვის უარს
მას ვერცერთი მამაკაცი ვერ ეტყვის უარს

მას ვერცერთი მამაკაცი ვერ ეტყვის უარს