როგორ მოვაცილოთ ბაღ-ბოსტანში სარეველა?

როგორ მოვაცილოთ ბაღ-ბოსტანში სარეველა?
დააფინეთ გაზეთები 3-4 ფენად, დააფარეთ ზემოდან მულჩით. გაზეთები ხელს უშლის სარეველების ზრდას, ქსოვილებისგან განსხვავებით, სრულად იხრწნება 18 თვეში.

ამ დროის განმავლობაში, სარეველების თესლები, რომლებიც მიწაშია, მოისპობა. გაზეთები ბაღ-ბოსტანში - ეს ეკოლოგიურად სუფთა, იაფფასიანი საშუალებაა.

და თუკი ბაღ-ბოსტნის რედიზაინს მოინდომებთ, არ მოგიწევთ წვალება, როგორც ეს ქსოვილების შემთხვევაში ხდება.