ეს გამოცანა სკოლის ერთ-ერთ წიგნშია მოცემული. მიუხედავად ამისა, მას უფროსები თავს ვერ ართმევენ.

ეს გამოცანა სკოლის ერთ-ერთ წიგნშია მოცემული. მიუხედავად ამისა, მას უფროსები თავს ვერ ართმევენ.
რაც უფრო მარტივია ამოცანა მით უფრო რთულად ხსნიან მას. ადამიანის ფსიქოლოგია ელემენტალურ საკითხებს უფრო სერიოზულად უდგება, რადგან მიაჩნია, რომ მასში კიდევ რაღაც იმალება. იგი ფიქრობს, რომ ამოცანა ვერ იქნება იმდენად მარტივი, როგორადაც ის ერთი შეხედვით ეჩვენება. ამ სტატიაში ჩვენ გთავაზობთ საბავშო ბაღის ბავშვების გონებრივ შესაძლებლობებზე გათვლილ ამოცანას, რომელსაც უფროსების უმეტესობა ვერაფრით ხსნის.

ტესტი

ეს გამოცანა სკოლის ერთ-ერთ წიგნშია მოცემული. მიუხედავად ამისა, მას უფროსები თავს ვერ ართმევენ.

ერთი შეხედვით რთული თითქოს არაფერია. 3 მრავალკუთხედი ჯამში გვაძლევს ორმოცდახუთს, რაც ნიშნავს, რომ თითოეული თხუთმეტია. ბანანები ოთხის ტოლია, ხოლო საათი სამის, ამ ყველაფრის შემდეგ კი ამოცანა საგრძნობლად რთულდება.იმის მიუხედავად, რომ პასუხი მარტივი მისაღებია, ადამიანთა უმეტესობა იღებდა 26, 67 და 165ს.რეალურად ისინი არ ითვალისწინებდნენ იმას, რომ საათზე არსებული დრო სინამდვილეში რაოდენობას განსაზღვრავდა.

სწორი პასუხი: