ამ მარტივი ამოცანის ამოხსნა ყველას ძალებში არ შედის. თქვენ შეძლებთ ?!

ამ მარტივი ამოცანის ამოხსნა ყველას ძალებში არ შედის. თქვენ შეძლებთ ?!
ერთი შეხედვით უმარტივესმა მაგალითმა უამრავ ადამიანში ამოხსნასთან დაკავშირებული სირთულეები წარმოქმნა. მოდით ერთად გავიხსენოთ სკოლის პროგრამა და შევეცადოთ გავცეთ ამ მარტივ მაგალითს სწორი პასუხი.
რას უდრის k?
ამ მარტივი ამოცანის ამოხსნა ყველას ძალებში არ შედის. თქვენ შეძლებთ ?!