ახსენით მოცემული ტოლობის სისწორე

ახსენით მოცემული ტოლობის სისწორე
ეს ლოგიკური ამოცანა ჰარვარდის ლიდერების სკოლის გამოსაშვებ ტესტებში შედის