კოლხი ქალი, ევროპული განათლება და კივის თანამედროვე პლანტაციები

კოლხი ქალი, ევროპული განათლება და კივის თანამედროვე პლანტაციები
კოლხი ქალი, ევროპული განათლება და კივის თანამედროვე პლანტაციები
ნონა თორდია - კოლხი ქალი, ევროპული განათლება და კივის თანამედროვე პლანტაციები

წამყვანი: ნინო ბაშარული.

სტატიის ავტორი: ნინო ბაშარული
სტატიის წყარო:1tv.ge