მამაკაცების 74% და ქალბატონების 68% სიამოვნებით უღალატებდა საყვარელ ადამიანს ამის არ გამჟღავნების გარანტია რომ ჰქონდეს.

მამაკაცების 74% და ქალბატონების 68% სიამოვნებით უღალატებდა საყვარელ ადამიანს ამის არ გამჟღავნების გარანტია რომ ჰქონდეს.
1. როგორც გაირკვა ჩვენს უფროს თაობას უფრო ლიბერალური დამოკიდებულება ჰქონდა ღალატის მიმართ: 1970 წელს მხოლოდ მამაკაცების 63% და ქალბატონების 73% გამოვიდა ღალატის წინააღმდეგ.

2. მამაკაცების დაახლოებით 78% იზიარებს იმ იდეას, რომ ღალატი - ცუდია, ხოლო ამავე აზრს ემხრობა ქალბატონების 83%.

3. შესაბამისი კვლევების თანახმად ქორწინებაში მყოფ მამაკაცების 25% და ქალბატონების 15% უღალატია საყვარელი ადამიანისთვის.

4. მოღალატე მამაკაცების 92% ამტკიცებს, რომ მათ ღალატისკენ ემოციონალურმა მდგომარეობამ უბიძგა და ეს უბრალო გატაცება არ ყოფილა.

5. 2010 წელს ჩატარებულმა კვლევებმა გვიჩვენა, რომ დღევანდელი ქალბატონები 40% უფრო მიდრეკილები არიან ღალატისკენ, ვიდრე 40 წლის წინათ.

6. მამაკაცების 55% მალავს თავის ფარულ რომანებს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ცოლს ამის მტკიცებულებები გააჩნია.

7. კვლევებმა აჩვენა, რომ მამაკაცების 88% ღალატობს ცოლს ისეთ ქალბატონთან, რომელიც გაცილებით ნაკლებად მომხიბვლელი, ლამაზი და სექსუალურია, ვიდრე ის ადამიანი, ვისთანაც კანონიერ ქორწინებაში იმყოფებიან.

8. მოღალატე მამაკაცების 52% და ქალბატონების 34% მიიჩნევს, რომ მათი ქორწინება ღალატის მიუხედავად მაინც წარმატებული გამოდგა.

9. მამაკაცების 50% ამტკიცებს, რომ ცოლს ღალატს აპატიებდნენ, თუ მას კავშირი თავისივე სქესის წარმომადგენელთან ექნებოდა, ხოლო მამაკაცების მხოლოდ 22% არის მზად აპატიოს ცოლს სხვა მამაკაცთან ღალატი.

10. საინტერესოა ის სტატისტიკა, რომ ქალბატონების მხოლოდ 21% შესწევს იმის ძალა, რომ აპატიოს მამაკაცს თავისივე სქესის წარმომადგენელთან ღალატი, მაშინ, როდესაც ქალბატონების 28% მზადაა დათმობაზე წავიდეს და შეურიგდეს ქმარს, რომელიც მას სხვა ქალთან უღალატებს.

11. მამაკაცების 60% მიიჩნევს, რომ სხვა ქალბატონის კოცნა ღალატში არ ითვლება, ხოლო ამ აზრს ქალბატონების მხოლოდ 34% იზიარებს.

12. ქალბატონების 85% და მამაკაცების 74% ინტიმური ხასიათის მქონე მიმოწერებს ღალატად მიიჩნევს.

13. გამოკითხვების მიხედვით ქალბატონები ყველაზე მეტად ღალატისკენ მიდრეკილები არიან 25 დან 34 წლამდე. ასეთი ქალბატონების 80% ღალატის მიზეზად საყვარელ ადამიანთან არადამაკმაყოფილებელ ინტიმურ კავშირებს ასახელებს.

14. ბრიტანეთში ჩატარებული კვლევების მიხედვით ქალბატონების 57% თვლიდა, რომ მას უყვარდა ის ადამიანი, რომელთანაც საყვარელ ადამიანს უღალატა. ზუსტად ასე მიიჩნევდა მამაკაცების მხოლოდ 27%.

15. სტატისტიკური მონაცემები გვიჩვენებს, რომ მამაკაცების 74% და ქალბატონების 68% სიამოვნებით უღალატებდა საყვარელ ადამიანს ამის არ გამჟღავნების გარანტია რომ ჰქონდეს.