ქალბატონები და სექსი 21-ე საუკუნეში

ქალბატონები და სექსი 21-ე საუკუნეში
1. ჩვენს დროში ქალბატონები უფრო გულწრფელები გახდნენ, ხოლო მამაკაცები უფრო გულმოდგინედ მოიკიდნენ ამა, თუ იმ საკითხს. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით ქალბატონები დღეს-დღეობით ორჯერ უფრო ხშირად აღწევენ ორგაზმს ვიდრე 15 წლის წინათ. სექსის კულტურია იზრდება... მივანიჭოთ ქალს სიამოვნება - აი რა წარმოადგენს მამაკაცების მთავარ მიზანს.

2. ქალბატონები გახდნენ უფრო გულწრფელები და მათი 30% გამოტყდა, რომ სექსის დროს ხშირად ფიქრებში სხვა პარტნიორს წარმოიდგენენ ხოლმე. ამ ფაქტს ადრე მხოლოდ ქალბატონების 10% აღიარებდა.

3. დღეს ქალბატონები უფრო თამამები და გამბედავები გადხდნენ და მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ სექსს მხოლოდ მათი პარტნიორისთვის არ უნდა მოჰქონდეს სიამოვნება. ჩვენს დროში ქალბატონების 65% შეუძლია უთხრას პარტნიორს, რომ მას ორგაზმი არ ჰქონდა, ხოლო 15 წლის წინათ ამაზე ხმამაღლა მხოლოდ ქალბატონების 20% საუბრობდა.

4. ქალბატონები უფრო ფრთხილები გახდნენ. დღეს ათიდან 7 ქალბატონს, რომელთა ასაკი მერყეობს 18 დან 35 წლამდე, ჩანთაში ყოველი შემთხვევისთვის პრეზერვატივი უგდია.

5. ქალბატონები მაინც კაცებზე კულტურულები არიან. დაკითხული ქალების ნახევარზე მეტი გამოტყდა, რომ ისინი არ არიან მზად სექსისთვის პირველივე შეხვედრის შემდეგ, რამდენადაც არ უნდა სურდეთ და უნდოდეთ მათ ეს.

6. ქალბატონებს უყვარდებათ თვალებით, თუმცა ისინი არასდროს თიშავენ გონებას. ქალების 90 პროცენტი თვლის, რომ სექსი არ არის კარგი ურთიერთობის გარანტია. მთავარია სანდო, დასაყრდნობი ურთიერთობა და იმისათვის, რომ მამაკაცი გამოიყურებოდეს სექქსუალურად, აუცილებელია მაღალი ინტელექტუალური მაჩვენებელი.

7. მამაკაცისგან, რომელსაც არ აქვს შესაბამისი ინტელექტი, არ უნდა ელოდოთ 2-3 შეხვედრაზე მეტს.

8. ძირითადად ქალბატონები თვლიან, რომ სექსი მიზანშეწონილია კვირაში 2-ჯერ, ან საერთოდ ერთხელ. საწყლები...