ამოდენა მდინარე / სულიკო - ლინდა და სალო

ამოდენა მდინარე / სულიკო - ლინდა და სალო
ამოდენა მდინარე / სულიკო - ლინდა და სალო