ლინდა ადამია და სალომე ტეტიაშვილი -ახ, ტურფავ, ტურფავ

ლინდა ადამია და სალომე ტეტიაშვილი -ახ, ტურფავ, ტურფავ
ლინდა ადამია და სალომე ტეტიაშვილი - ახ, ტურფავ, ტურფავ