თოკა შენგელია და სალომე ტეტიაშვილის გასაოცარი შესრულება "ახ, ტურფავ, ტურფავ"

თოკა შენგელია და სალომე ტეტიაშვილის გასაოცარი შესრულება "ახ, ტურფავ, ტურფავ"
თოკა შენგელია და სალომე ტეტიაშვი გასაოცარი შესრულება "ახ, ტურფავ, ტურფავ"

სტატიის ავტორი: ბესო როსტიაშვილი
სტატიის წყარო:https://www.youtube.com/channel/UCuLpkWeSaWXYIEVt87TZzwA