ნიკოლოზ სააკაშვილის მიერ უკრაინაში შესრულებული ''დიდოუ ნანა''

ნიკოლოზ სააკაშვილის მიერ უკრაინაში შესრულებული ''დიდოუ ნანა''
ნიკოლოზ სააკაშვილის მიერ უკრაინაში შესრულებული ''დიდოუ ნანა''