ჩინელი აკრობატების მიერ შესრულებული "გედების ტბა" ზღვა ემოციას მოგგვრით

ჩინელი აკრობატების მიერ შესრულებული "გედების ტბა" ზღვა ემოციას მოგგვრით
ჩინელი აკრობატების მიერ შესრულებული ეს წამოდგენა, რადიკალურად შეგიცვლით წარმოდგენას ამ მიმდინარეობაზე