დები ნაყეურები - გაზაფხულის წვიმა

დები ნაყეურები - გაზაფხულის წვიმა
დები ნაყეურები - გაზაფხულის წვიმა.