პატარა ქართველი ქორწილში დაისს ცეკვავს

პატარა ქართველი ქორწილში დაისს ცეკვავს
პატარა ქართველი ქორწილში დაისს ცეკვავს