ეს პატარა ისე ცეკვავს ლეკურს, ნამდვილად მოგანდომებთ ცეკვას

ეს პატარა ისე ცეკვავს ლეკურს, ნამდვილად მოგანდომებთ ცეკვას
ეს პატარა ისე ცეკვავს ლეკურს, ნამდვილად მოგანდომებთ ცეკვას