აი, ასე აუხსნა სიყვარული გიორგიმ სალომეს - იხილეთ, როდის დაიწყო წყვილის სიყვარულის ისტორია?

აი, ასე აუხსნა სიყვარული გიორგიმ სალომეს - იხილეთ, როდის დაიწყო წყვილის სიყვარულის ისტორია?
აი, ასე აუხსნა სიყვარული გიორგიმ სალომეს - იხილეთ, როდის დაიწყო წყვილის სიყვარულის ისტორია?