აქვს, თუ არა მნიშვნელობა მუდმივია, თუ შემთხვევითი პარტნიორი, ორგაზმის მიღწევაში?

აქვს, თუ არა მნიშვნელობა მუდმივია, თუ შემთხვევითი პარტნიორი, ორგაზმის მიღწევაში?
ვერ აღწევთ ორგაზმს? შესაძლებელია საქმე თქვენში არა, არამედ თქვენს პარტნიორშია. უფრო კონკრეტულად მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, მუდმივი პარტნიორი გყავთ თუ არა.
ერთ-ერთი სამეცნიერო ინსტიტუტის მკვლევარებმა დაკითხეს 600 სტუდენტი, შეეფასებინათ თავიანთი სექსუალური ცხოვრება 5 ბალიანი სისტემით. 1 ქულა ნიშნავდა ტრადიციულ სექს (სექსი სიყვარულით, მუდმივ პარტნიორთან), ხოლო 5 ქულა - ლიბელარული.
ქალების 36% და კაცების 12% აირჩიეს 1 და 2 ქულა. ქალების 13% და კაცები 40% აირჩიეს 4 და 5 ქულა. შემდეგ სპეციალებბი დაინტერესდნენ, თუ რამდენად ხშირად აღეწვდნენ ისინი ორგაზმს.
როგორც გაირკვა, ის ქალები და კაცები, რომლებიც კავდებიან მხოლოდ საყვარელ ადამიანთან სექსით, ანუ ყავთ მუდმივი პარტნიორი, ძალიან ხშირად აღწევენ სიამოვნების პიკს, ხოლო შემთხვევითი კავშირების დროს, ორგაზმის მიღწევის ალბათობა 2 ჯერ ნაკლებია.