აბა მე წავედი ძილინებისა ყველას :D :D

აბა მე წავედი ძილინებისა ყველას :D :D
აბა მე წავედი ძილინებისა ყველას :D :D

აბა მე წავედი ძილინებისა ყველას :D :D