კოტე, ოთიკო ანდრიაძე და გიორგი აბესაძე - წუთია წუთისოფელი

კოტე, ოთიკო ანდრიაძე და გიორგი აბესაძე - წუთია წუთისოფელი
კოტე, ოთიკო ანდრიაძე და გიორგი აბესაძე - წუთია წუთისოფელი