გულის ტრფიალო გიორგი გოგოლაური ლადო დონღვანი გიორგი ცხადაძე

გულის ტრფიალო გიორგი გოგოლაური ლადო დონღვანი გიორგი ცხადაძე
გულის ტრფიალო გიორგი გოგოლაური ლადო დონღვანი გიორგი ცხადაძე