საქართველოში გავრცელებული ახალი ბატონები, რომელსაც მეხუთე ინფექციას უწოდებენ

საქართველოში გავრცელებული ახალი ბატონები, რომელსაც მეხუთე ინფექციას უწოდებენ
საქართველოში გავრცელებული ახალი ბატონები, რომელსაც მეხუთე ინფექციას უწოდებენ.

სტატიის წყარო:ITV.GE