თუ ასე ტურფა იყავი - ასე მხოლოდ ჰამლეტ გონაშვილი მღეროდა...

თუ ასე ტურფა იყავი - ასე მხოლოდ ჰამლეტ გონაშვილი მღეროდა...
თუ ასე ტურფა იყავი - ასე მხოლოდ ჰამლეტ გონაშვილი მღეროდა...