გოჩა ჭაბუკაიძის ემოციების მორიგი ზღვა ამჯერად უკრაინულ ნიჭერში

გოჩა ჭაბუკაიძის ემოციების მორიგი ზღვა ამჯერად უკრაინულ ნიჭერში
ჟიურის გაფართოებული თვალები, ფეხზე წამომდგარი დარბაზი, მონაწილეების ერთსულოვანი ტაში -გოჩა ჭაბუკაიძეს ემოციების მორიგი ზღვა, ამჯერად უკრაინული ნიჭიერის სცენაზე.