ამ სომეხი ბიჭის ქართულმა სიმღერამ მთელი რუსეთი არაფრთოვანა

ამ სომეხი ბიჭის ქართულმა სიმღერამ მთელი რუსეთი არაფრთოვანა
ამ სომეხი ბიჭის ქართულმა სიმღერამ მთელი რუსეთი არაფრთოვანა