დამცინეთ ქალბატონო, დამცინეთ

დამცინეთ ქალბატონო, დამცინეთ
დამცინეთ ქალბატონო, დამცინეთ