"გირჩევდი ფერებს" - ზვიად ბილანიშვილი და თამთა ნამიჩეიშვილი

"გირჩევდი ფერებს" - ზვიად ბილანიშვილი და თამთა ნამიჩეიშვილი
"გირჩევდი ფერებს" - ზვიად ბილანიშვილი და თამთა ნამიჩეიშვილი