ფეხის ზომისა და პენისის სიგრძის შესაბამისობის ცხრილი

ფეხის ზომისა და პენისის სიგრძის შესაბამისობის ცხრილი
მოსაზრება იმის შესახებ, რომ მამაკაცის სასქესო ორგანოს ზომა დამოკიდებულია მის ფეხის ზომაზე დიდი ხანია არსებობს. ჩვენ გთავაზობთ ცხრილს, რომელშიც ნაჩვენებია, თუ რა დამოკიდებულებაშია ერთმანეთთან პენისის ზომა ტერფის სიგრძესთან.

ტერფის სიგრძე - პენისის სიგრძე

ფეხის ზომისა და პენისის სიგრძის შესაბამისობის ცხრილი
მამაკაცების პენისის ზომის განმსაზღვრელი სტატისტიკური მაჩვენებელი.