რა არის შენს ცხოვრებაში პირველ ადგილზე - ოჯახი, სიყვარული თუ?

რა არის შენს ცხოვრებაში პირველ ადგილზე - ოჯახი, სიყვარული თუ?
ეს ტესტი შეიძლება ბევრს გაუკეთებია მოზარდობის დროს, ის სწორედ ახლანდელი მშობლების თაობის ბავშვობის წლებში იყო პოპულარული. ბევრმა კი შეიძლება არც იცის და არც გაუგონია. არადა, ამბობენ, რომ ძალიან ზუსტი პასუხის მომცემია.
მაშ ასე, არის ოთხი ასეთი მარცვალი:

სი
ლო
სა

თქვენი ნებასურვილითა და ინტუიციით,
ეს ოთხივე მარცვალი უნდა დაალაგოთ თანმიმდევრობით: მაგალითად: სა-ლო-სი-ო, სი-სა-ო-ლო... და ა.შ. ანუ თქვენ როგორი თანმიმდევრობაც მოგეწონებათ. მერე კი, მარცვლების ახსნა უნდა წაიკითხოთ და თითოეული მარცვლის განმარტებისა და თქვენს მიერ შედგენილ თანმიმდევრობაში მისი რიგითობის მიხედვით გაიგებთ, თქვენს ცხოვრებაში რომელია პრიორიტეტული.
მხოლოდ თქვენი ვარიანტის დაწერის ან წარმოთქმის შემდეგ გადახედეთ შედეგებს.

განმარტება:
- ოჯახი
სი - სიყვარული
ლო - ლოგინი
სა - საზოგადოება

რომელი დააყენეთ პირველ ადგილზე თქვენს თანმიმდევრობაში? ო? ანუ ოჯახი? ე.ი. ოჯახი პირველ ადგილზე ყოფილა თქვენს ცხოვრებაში ან თავად ანიჭებთ მას პრიორიტეტს. მას რა მოსდევს და რა არის ბოლო ადგილზე? პირველი სა დაწერე? - ანუ საზოგადოების აზრს შენს ცხოვრებაში დიდი ადგილი უკავია. გააკეთეთ ტესტი და შეადარეთ თქვენს ცხოვრებისეულ პრიორიტეტებს.
სტატიის წყარო:Mshoblebi.ge