დათო ტუღუში -როგორ მიყვარხარ შენ ხომ არიცი

დათო ტუღუში -როგორ მიყვარხარ შენ ხომ არიცი
დათო ტუღუში -როგორ მიყვარხარ შენ ხომ არიცი