ამოანათე (ახალი წელია)

ამოანათე (ახალი წელია)
ასრულებს: ანა ნამგალაძე და ლერი ლაზარე ნამგალაძე. მუსიკის და ტექსტის ავტორი: ლერი ლაზარე ნამგალაძე.