ქართველ გოგოს სავაშ ბალდარი უყვარს და ლექსს უძღვნის

ქართველ გოგოს სავაშ ბალდარი უყვარს და ლექსს უძღვნის
ქართველ გოგოს სავაშ ბალდარი უყვარს და ლექსს უძღვნის