აბა მიშა? აი მიშა!!

აბა მიშა? აი მიშა!!
აბა მიშა? აი მიშა!! -მოხუცი კაცი მთავრობამ განარისხა