გიორგი კორძაძე - "ტირიფები" - "მე გაზაფხულივით მოგეპარე" - "მთავრდება ღამე"

გიორგი კორძაძე -  "ტირიფები" - "მე გაზაფხულივით მოგეპარე" - "მთავრდება ღამე"
გიორგი კორძაძე - "ტირიფები" - "მე გაზაფხულივით მოგეპარე" - "მთავრდება ღამე"