რა ზიანი მოაქვს ქალისათვის თავის შეკავებას სექსზე

რა ზიანი მოაქვს ქალისათვის თავის შეკავებას სექსზე
ყველა ქალის ცხოვრებაში დგება პერიოდი, როდესაც არ გვყავს პარტნიორი. ამ პერიოდში გვიწევს სექსის გარეშე ყოფნა, რაც აისახება უარყოფითად, როგორც ჩვენს ფიზიკურ, ასევე მენტალურ მდგომარეობაზე.

სექსზე თავის შეკავებამ შესაძლოა გამოიწვიოს:

1. ხასიათის გაფუჭება.
სექსზე თავის შეკაცებამ შესაძლოა იქონიოს უარყოფითი გავლენა თქვენს ემოციურ მდგომარეობაზე. გახდებით სწრაფად ფეთქებადი და თქვენი ხასიათი იქნება ძალიან ცვალებადი.

2. სექსუალური პოტენციალის დაქვეითება.
სექსის უქონლობამ და თავის შეკავებამ შესაძლოა დააქვეითოს თქვენი პოტენციალი და ვეღარ მიიღოთ ხარისხიანი სიამოვნება მომავალში.

3. სექსის არ ქონა - უამრავი დაავადების გამომწვევი მიზეზია.