დიდ კატასტროფამდე 1 წამით ადრე. 25 ფოტო, რომელიც იდეალურ მომენტშია დაფიქსირებული.

დიდ კატასტროფამდე 1 წამით ადრე. 25 ფოტო, რომელიც იდეალურ მომენტშია დაფიქსირებული.
დიდ კატასტროფამდე 1 წამით ადრე. 25 ფოტო, რომელიც იდეალურ მომენტშია დაფიქსირებული.