ჩუმი საფრთხე, რომელიც თითოეული ჩვენგანის სახლში იმალება. ფრთხილად!

ჩუმი საფრთხე, რომელიც თითოეული ჩვენგანის სახლში იმალება. ფრთხილად!
სანთლების უმრავლესობა პარაფინს ან პარაფინულ შენაერთებს შეიცავს. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ტარდება უამრავი სპეციალური კვლევა იმის დასადგენად, წარმოადგენს თუ არა საფრთხეს ჩვენი ჯანმრთელობისთვის პარაფინის სანთლები.

როგორც გაიკვა, პარაფინის სანთელი წვის დროს გამოყოფს ორთქლს, რომელიც შეიცავს სხვადასხვა კანცეროგენებს, მათ შორის: ბენზოლსა და ტოლუოლს. ტოლოუოლი და ბენზოლი ტოქსიკური ნივთიერებებია, რომლებიც უდიდეს ზიანს აყენებს ჩვენს ჯანმრთელობას. ეს ქიმიური ელემენტები განსაკუთრებით საზიანოა იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ასთმისგან იტანჯებიან.

ამ კანცეროგენებმა, რომლებიც პარაფინის წვის შედეგად გამოიყოფა, შეიძლება ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ უამრავ სერიოზულ პრობლემამდე მიგვიყვანოს, მათ შორის ფილტვების სიმსივნემდეც კი.

უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის ეროვნული ინსტიტუტის მტკიცებით, პარაფინის ორთქლი შეიძლება იქცეს თირკმელებისა და ღვიძლის სიმსივნის გამომწვევ მიზეზად, რის გამოც აუცილებელა პარაფინის სანთლებისთვის თავის არიდება და მათი ამოღება გამოყენებიდან.

პარაფინის სანთელი შეიცავს 20-მდე ტოქიკურ ნივთიერებას: აცეტონი, ტრიქლორფტორმეთანი, 2-ბუტანონი, ტიქლორეთანი, ტეტრაქლორეთილენი, ქლორბენზოლი, ეთილბენზოლი, სტიროლი, ქსილოლი, ფენოლი, კრეზოლი, ციკლოპენტენი და ა.შ.

გარდა ამისა, სინთეტიკურ არომატებსა და საღებავებს, რომელთაც ხშირად ამატებენ სანთლებში, ალერგიულ რეაქციებამდე მივყავართ.

რაში ვეძებოთ გამოსავალი?

პარაფინის სანთლების არაჩვეულებრივი ალტერნატივაა სოიოსა და ცვილის სანთლები.

ისინი არ შეიცავს ტოქსიკურ ნივთიერებებს და არ წარმოადგენს საფრთხეს ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. გარდა ყოველივე ამისა, სოიოსა და ცვილის სანთლები 5-ჯერ უფრო დიდხანს იწვის, ვიდრე პარაფინის სანთლები. რა თქმა უნდა, ფუტკრის ცვილის სანთელი პარაფინის სანთელზე გაცილებით ძვირი ღირს, თუმცა ის არ წარმოადგენს საფრთხეს ჩვენი ჯანმრთელობისთვის...