რის სიმბოლოს წარმოადგენს ფეხის სამაჯურები? ამის გაგების შემდეგ მათ აღარ გაეკარებით!

რის სიმბოლოს წარმოადგენს ფეხის სამაჯურები? ამის გაგების შემდეგ მათ აღარ გაეკარებით!
ალბათ არასოდეს დაფიქრებულხართ, თუ რა დანიშნულება აქვს ფეხის სამაჯურს.

როგორც არ უნდა იყოს, ამ სიმბოლოების ისტორია, დაგაფიქრებთ და მერე მიგარებინებთ გადაწყვეტილებას მათი შეძენის თაობაზე.

ძველ ეგვიპტეში ქალები შესაბამის სიმბოლოებს საკუთარი სტატუსის გამოსახატავად იყენებდნენ. მდიდრების შთამომავლები ოქროს ატარებდნენ, საშუალო ფენა ვერცხლს ან ჩვეულებრივ მეტალს. დღეს კი უმეტესწილად ეს მოცეკვავეებშია გავრცელებული.

ინდოეთში ამგვარ ნაკეთობები, გათხოვილ ქალებს ეკეთათ, რათა სცოდნოდათ მათი სტატუსი.

1970 წლებიდა კი ფეხის სამაჯური - "სექსუალური რევოლუციის" - სიმბოლოდ იქცა. მათ ატარებდნენ იმ კატეგორიის დაოჯახებული ქალები, ვისთვისაც დასაშვები იყო მეუღლისთვის ღალატი.

დღეს კი იმდენად პოპულარულია ეს აქსესუარი, რომ ყველა დანიშნულება მხოლოდ ისტორიას რჩება და აღარავინ აქცევს ყურადრებას, თუ რა მნიშვნელობას შეიძლება ატარებდეს ესა თუ ის სიმბოლო.

"პიკის ქალბატონი"

რის სიმბოლოს წარმოადგენს ფეხის სამაჯურები? ამის გაგების შემდეგ მათ აღარ გაეკარებით!

ასეთი სამაჯური ასო ‘’Q’’ - ნიშნავს, რომ ქალბატონი უპირატესობას მუქი კანის მქონე მამაკაცებს ანიჭებს.ბოქლომი სამაჯურზე ნისნავს - "მამაკაცი დაჯავშნულია" და რომ მისი ბედნიერება მხოლოდ ერთ ქალს ეკუთვნის.მიუხედავად ამ სიმბოლოებისა, ეს სამაჯურები მხოლოდ და მხოლოდ მეძავეებისათვისაა განკუთვნილი.